Högre lön = ökad konsumtion?

6 Juli, 2019

Skrivet av AktieSVorsken

I ett inlägg från en av dem bästa ekonomibloggarna just nu, The Dividend Story diskuterades det om uppgång på börsen hade en påverkan i form av ökad konsumtion. Konklusionen blev att så var det, en stark börs innebär mer tak-away för Mr Dividend, något jag ställer mig bakom med glad mage.
Jag tänkte på det där, och som ny på börsen har jag inte mycket historisk data att jämföra med. Så jag gör min egen version i form av ”Högre lön = Ökad konsumtion?”

Hypotes

Jag har högre konsumtion, de månader jag får högre lön än normalt!

Bara en hypotes?

Hypotesen bygger nästan på att jag medvetet vet att jag kommer få mer lön, och då kan använda mer pengar. Kan med handen på hjärtat säga att så är inte fallet, och det visar dem sex månader som jag nu har historik på. 

Dock visas det jag att jag någonstans vet att lönen en eller annan gång kommer bli högre, och det resulterar nog i att jag köper saker en eller annan gång som påverkar en månad i form av högre konsumtion.

Kommer fortsätta föra statistik över den utbetalade lönen och utgifterna resten av året för att se om bilden ändrar, eller håller i sig.

Resultat

Ser att Mars har varit den absolut dyraste månaden i form av konsumtion. Detta som resultat av ny lägenhet i februari och möbler skulle köpas in. Möbler var något som också köptes i April även om April såg ut att bli en bra månad. 

Juni gick blev den bästa sparmånaden, detta utan att jag visste att jag skulle förlova mig och att 3 veckor med resor skulle avverkas. Här har jag semesterersättningen att tacka tror jag. 

Som man ser av grafen ovan, så hänger båda graferna med varandra ganska bra. Och det ser nästan ut som att jag medvetet vet att de månader jag får bra med pengar in, ja, då kan jag konsumera mycket mer.

Har du en förmåga att konsumera mer när du vet att det kommer in mer pengar på kontot?