Portfölj

Jag kan ärligt erkänna att många av positionerna har jag tagit på bakgrund av saker jag läst från folk. Inte det smartaste man kan göra och jag jobbar nu med en strategi där jag säljer av positioner jag inte tycker om för att antingen skicka över dem på sparkontot, eller investera dem i en position som jag själv tror på och undersökt.

Vidare investeringar i portföljen kommer göras med mer baktanke och planering. Viktigt att jag har en tanke om hur länge jag ska sitta på en position och vad jag ska göra om något speciellt sker som påverkar positionen.  

100 ,-
Totalt värde i aktieportföljen (uppdateras vid aktieköp)

Aktier

En av dem aktier jag haft längst. Hydrogen har läge varit på tapeten, men få har lyckats att realisera detta till något som kan se intressant ut. NEL har lyckats och knyter till sig nya samarbetspartners hela tiden och jag måste säga att framtiden ser ljus ut.

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring.Storebrand tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter. Konsernet består av følgende forretningsområder: 

Netflix, Inc. is an American media-services provider headquartered in Los Gatos, California, founded in 1997 by Reed Hastings and Marc Randolph in Scotts Valley, California. The company’s primary business is its subscription-based streaming OTT service which offers online streaming of a library of films and television programs, including those produced in-house.[9] As of January 2019, Netflix had over 139 million paid subscriptions worldwide, including 58.49 million in the United States, and over 148 million subscriptions total including free trials.[8][10] It is available almost worldwide except in mainland China, Syria, North Korea, Iran, and Crimea. The company also has offices in the Netherlands, Brazil, India, Japan, and South Korea.[11]Netflix is a member of the Motion Picture Association of America (MPAA).

Sampo är en koncern inom finansiell service sammansatt av P&C försäkringsbolaget If, livförsäkringsbolaget Sampo Life och holdingbolaget Sampo plc.

Scanship Holding ASA is a Norway-based company, which is a maritime industry operator in advanced technologies for processing waste and purifying water. Customers who operate these systems have the solution to convert all waste and wastewater to inert materials, recyclables, clean flue gas and effluent which meets the highest international discharge standards. The company’s technologies help to recover energy and water, providing tangible payback from the operations. It divides its operations into such segments as Service & operational assistance, Training, Spare parts and Documentation.

2cureX är ett danskt bolag som utvecklar en metod vid namn IndiTreat vars syfte är att kartlägga den mest effektiva behandlingen för individuella kolorektalcancerpatienter. IndiTreat har även potential att användas inom andra cancerindikationer. 2cureX har exempelvis positiva resultat inom bröst-, äggstocks- och njurcancer.

Atea er en av Nordens ledende leverandører av IT infrastrukturløsninger og produkter. Selskapet tilbyr hovedsakelig hardware/softwareprodukter, konsulenttjenester og serviceavtaler og har spisskompetanse innenfor system/plattform, kommunikasjon, sikkerhet, produktivitet/samhandling. 

Lerøy Seafood Group ASAs kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene både nasjonalt og internasjonalt. 

Kindred Group är ett onlinebaserat spel- och vadhållningsbolag med ett utbud av onlinespel, till exempel vadhållning på sport, spel på direktsända evenemang, bingo, förströelsespel och olika kasino- och pokerprodukter. Bolaget har cirka 16 miljoner kunder i över 100 länder. Verksamheten är indelad i fyra geografiska marknader, Norden, Västra Europa, Centrala, östra och södra Europa samt övriga. Norden är den största marknaden. Varumärken är t ex: Unibet, Maria Casino, Bingo.com och Storspelare.com.

Marine Harvest er et ledende sjømatselskap. De tilbyr et bredt spekter av sjømatprodukter og produserer en tredel av verdens oppdrettslaks og -ørret. Selskapet har virksomhet i 20 land og har 9 000 ansatte globalt. Marine Harvest er notert på Oslo Børs

SpareBank 1 SMN er Midt-Norges største bank. I 2005 ble bankens markedsområde utvidet gjennom kjøpet av Romsdals Fellesbank ASA. Hovedkontoret er i Trondheim og konsernet har over 1100 ansatte. Som et av seks medlemmer av SpareBank 1-alliansen 

Scatec Solar er en uavhengig energiprodusent med målsetning om å tilby bærekraftige og rimelig energikilder globalt. Scatec Solar er et selskap som utvikler, bygger og drifter solcelleparker flere steder i verden. Utstyret kjøpes fra andre, f.eks. Rec Solar. Selskapet har allerede installert kraftverk med en samlet effekt på 220 MW i Tsjekkia, Sør Afrika og Rwanda. Videre har det prosjekter under utvikling i Afrika, USA, Japan, Midtøsten og Europa. Scatec Solar har sitt hovedkontor i Oslo. 

Climeons Heat Power-system omvandlar lågtempererad spillvärme, samt geotermisk värme, till ren elektricitet. Teknologin är applicerbar där det finns lågtempererad värme exempelvis vid cement- och ståltillverkning eller ombord på fartyg.

Investor är ett investmentbolag med huvudsakligt fokus på svenska storbolag. Verksamheten är indelad i tre affärsområden:

Castellum är ett svenskt fastighetsbolag. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

Swedbank är en fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som företag på hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har omkring 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder samt drygt 400 kontor. Swedbank har även representation i Finland, Norge, Danmark, USA, Kina, Luxemburg och Sydafrika. Den svenska bankverksamheten svarade för 59% av rörelseresultatet..

Industrivärden är ett investmentbolag i Norden med ägande i ett koncentrerat urval av nordiska börsbolag. Bolagets investeringsstrategi är att gå in som långsiktig och aktiv ägare. Investeringar koncentreras till medelstora och stora nordiska börsbolag där ägarandelen ger ett betydande inflytande. Innehav: Sandvik, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, och ICA .

SalMar er en norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet opererer 46 heleide konsesjoner i Midt-Norge og Troms. SalMar eier videre 50% av Scottish Sea Farms, Storbritannias nest største lakseprodusent. SalMar har også en betydelig videreforedlings produksjon ved hovedkontoret på Frøya.

Fonder

Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den norska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OBX-index och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar.

Största innehav är:

  • Equinor ASA (22.7%)
  • DNB ASA (14.1%)
  • Telenor ASA (10%)
  • Mowi (6.7%)
  • Yara International ASA (6%)

Mange syns fond og aksjer er komplisert. Det trenger det ikke være. Med vår sparerobot er det svært enkelt å komme i gang. Du svarer kun på noen få spørsmål, så gjør vi resten. Underveis får du korte oppdateringer om hendelser som kan påvirke investeringen. En norsk sparrobot helt enkelt!

Fonden investerar huvudsakligen i aktier utgivna av teknik-, media-, och telekomföretag över hela världen.

Fornybar Energi investerer i områder som solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi, vannkraft og infrastrukturen som trengs for å ta i bruk og distribuere strømmen. Med dette investeringsalternativet investerer du bredt i selskapene som spiller en viktig rolle i hele verdikjeden av fornybar energi.

Största innehav är:

Storebrand Global Multifactor har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og vil normalt bestå av 300-400 store og mellomstore aksjeselskaper. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World NTR.

Största innehav är:

100 ,-
Totalt värde i fondportföljen 1 juli (uppdateras en gång i månaden)

Kommentera gärna

Stäng meny